informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe komunikaty dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

29 numer Kwartalnika naukowego „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”

Szanowni Czytelnicy,

Oddaję w Państwa ręce ostatni w tym roku, 29 numer Kwartalnika „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”. Wydanie poświęcone jest trudnej i wieloaspektowej problematyce funkcjonowania osób niepełnosprawnych w sferze zawodowej oraz społecznej, a także akcentuje ważne wątki podjęte przez Krzysztofa Michałkiewicza, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych na początku tego wyjątkowego, bo jubileuszowego roku polskiej polityki społecznej. Przedstawiając tematykę zarówno z perspektywy współczesnej, jak i nawiązując do przemian historycznych, pogłębia analizę ważnych kwestii dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych, takich jak np. różnice pomiędzy zatrudnieniem na chronionym a otwartym rynku pracy, realizacja praktycznych rozwiązań w zakresie terapii zajęciowej, możliwości przejścia od zatrudnienia wspomaganego do zatrudnienia na otwartym rynku pracy – również osób z niepełnosprawnością intelektualną, czy też rekomendacje do stosowania przez specjalistów ujednoliconego narzędzia do oceny zdolności do pracy osób niepełnosprawnych, jakim jest Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).
W dziale „Zatrudnianie” szczególnej uwadze Państwa polecam artykuł na temat systemów wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych w wybranych krajach Azji i Pacyfiku, pokazujący systemowe rozwiązania, które pozwalają na inne niż w Europie radzenie sobie z problemem niskiej aktywności zawodowej tej grupy społecznej, a będący kontynuacją opracowania dotyczącego rehabilitacji zawodowej w Chinach.
W polskim systemie wspierania zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych istotną rolę odgrywa Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego środki przeznaczane są m.in. na warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej oraz inne formy wsparcia, tworzące warunki ułatwiające osobom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej z okazji stulecia polskiej polityki społecznej, poświęconej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych podkreśla rosnące zainteresowanie tematyką niepełnosprawności wśród badaczy. Wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych jest nierozerwalnie związane z rozwojem technologii. Artykuł na temat wózka dźwigniowego dla osób niepełnosprawnych ruchowo opisuje badania nad nowymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi w celu polepszenia komfortu poruszania się osoby na wózku i zwiększenia jego efektywności; badania przeprowadzone zostały w ramach projektu dofinansowanego z środków Funduszu.
Wielokrotnie na łamach Kwartalnika podejmowaliśmy również temat osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z powodu starości, choroby czy niepełnosprawności, wymagających okresowej pomocy lub długotrwałej opieki w codziennym funkcjonowaniu. W tym numerze publikujemy artykuł przeglądowy prezentujący do świadczenia krajów europejskich w radzeniu sobie z problemem niesamodzielności, które mogą stanowić inspirację do poprawy jakości opieki długoterminowej w Polsce. Zmiany związane z wydłużaniem się ludzkiego życia dzięki postępom medycyny, a co za tym idzie doświadczaniem starzenia się europejskich społeczeństw, w tym również dorosłości czy nawet starości osób niepełnosprawnych, powodują, że temat wspierania osób niepełnosprawnych staje się coraz bardziej zauważalny. Jednakże mimo zmian zachodzących w świadomości społecznej na temat niepełnosprawności, stereotypowe postrzeganie tego zjawiska jest wciąż głęboko zakorzenione w społecznym odbiorze. Artykuł na temat roli marketingu społecznego określa zasady budowania pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie.
Szanowni Państwo, nadchodzą Święta Bożego Narodzenia, a wkrótce po nich Nowy Rok – czas podsumowań mijającego roku i pora składania życzeń. Redakcji Kwartalnika jeszcze raz gratuluję osiągniętego wyniku ICV – 72.72, życząc dalszych sukcesów, a wszystkim Państwu, Czytelnikom wydawanego przez PFRON Kwartalnika, składam najserdeczniejsze życzenia radosnych Świąt oraz realizacji marzeń i planów w nadchodzącym Nowym Roku.

Z życzeniami inspirującej lektury


Dorota Habich
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Programowych 
Przewodnicząca Międzynarodowej Rady Programowej

Kwartalnik "Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania"

Data publikacji: 2018-12-31
-

Inne aktualności z tej kategorii