informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe komunikaty dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konkurs grantowy dla samorządów – wyniki oceny merytorycznej

W ramach konkursu grantowego dla samorządów, służącego realizacji projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” (Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020), Komisja Oceny Projektów (KOP) dokonała oceny merytorycznej 154 wniosków grantowych, w tym:

  • 127 wniosków na uruchomienie usług transportowych door-to-door,
  • 27 wniosków na uruchomienie usług transportowych door-to-door oraz dostosowania architektoniczne w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego.

Wyniki konkursu

Ocena merytoryczna wniosków grantowych została zakończona w dniu 28 października 2020 roku.

Poniżej publikujemy listę wniosków ocenionych pod względem merytorycznym wraz
z przyznaną liczbą punktów (średnia z dwóch kart oceny merytorycznej wniosku o przyznanie grantu).

Pozytywna ocena wniosku nie oznacza przyznania środków na finansowanie grantu,
ze względu na ograniczoną kwotę środków przeznaczonych na konkurs.

Negocjacje

W Generatorze Wniosków (Systemie Obsługi Grantów) opublikowane zostaną karty oceny merytorycznej, które umożliwią Wnioskodawcom zapoznanie się z oceną wniosków przeprowadzoną przez KOP.

Zaproszenie do udziału w negocjacjach wraz z proponowanymi przez KOP zmianami w zakresie merytorycznym projektu i w budżecie projektu zostanie przesłane poprzez Moduł Korespondencji w Generatorze.

Przyznanie finansowania

Lista rankingowa wraz z decyzją Zarządu PFRON o przyznaniu finansowania zostanie podana w odrębnym komunikacie po zakończeniu negocjacji.

Przy przyznawaniu finansowania przewiduje się pozostawienie w rezerwie kwoty określonej przez Zarząd PFRON, która zostanie wykorzystana na finansowanie wniosków z listy rankingowej, powstałej w wyniku rozpatrzenia odwołań.

Odwołania

Procedura odwoławcza od wyników oceny merytorycznej wniosków zostanie uruchomiona po opublikowaniu listy rankingowej. Prawo złożenia odwołania będzie przysługiwać wszystkim wnioskodawcom, którzy nie otrzymają finansowania.

Data publikacji: 2020-10-28
Autor: Wydział ds. Projektów Współfinansowanych

Inne aktualności z tej kategorii