informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Biuletyn Informacji PublicznejOGŁOSZENIE

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POSZUKUJE KANDYDATÓW NA 2 STANOWISKA

EKSPERTA DS. PROJEKTÓW PEŁNIĄCYCH ROLĘ EKSPERTA W ZESPOLE DS. REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I PSYCHOLOGICZNEJ

W RAMACH PROJEKTU KONCEPCYJNEGO UE POWER „WYPRACOWANIE I PILOTAŻOWE WDROŻENIE MODELU KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI UMOŻLIWIAJĄCEJ PODJĘCIE LUB POWRÓT DO PRACY” W WYMIARZE 110 GODZIN MIESIĘCZNIE W DEPARTAMENCIE DS. PROGRAMÓW

(ZATRUDNIENIE DO 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU)Projekt „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” ma na celu opracowanie i przetestowanie efektywnego, optymalnego pod względem społecznym i finansowym kompleksowego modelu rehabilitacji oraz aktywizacji społecznej i zawodowej, który będzie miał wpływ na jakość świadczonych usług przez podmioty zajmujące się zawodowym i społecznym włączeniem osób zagrożonych niezdolnością do pracy, niepełnosprawnością oraz osób niepełnosprawnych. Do opracowania modelu zostanie powołanych 7 zespołów eksperckich. Obecnie poszukujemy 2 kandydatów na stanowisko Eksperta ds. projektów pełniącego rolę Eksperta w zespole ds. rehabilitacji społecznej i psychologicznej.


GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

1. Opracowywanie produktów merytorycznych;
2. Udział w spotkaniach podzespołu;
3. Raportowanie wyników swojej pracy do eksperta wiodącego - lidera podzespołu;
4. Reprezentowanie projektu na seminariach, konferencjach, spotkaniach środowiskowych z interesariuszami;
5. Udział w opracowaniu raportu merytorycznego z pracy podzespołu.

WYMOGI ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

• WYMOGI KONIECZNE
Wykształcenie: wyższe
Staż pracy: 10-letni
Rodzaj doświadczenia:

 1. Posiadanie co najmniej 4-letniego doświadczenia w obszarze problematyki związanej z niepełnosprawnością;
 2. Posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w obszarze rehabilitacji społecznej i/lub psychologicznej;
 3. Doświadczenie w prowadzeniu prac analitycznych i koncepcyjnych w obszarze rehabilitacji społecznej i/lub psychologicznej potwierdzone udziałem w co najmniej 1 projekcie tego typu i/lub 1 publikacją na temat rehabilitacji społecznej i/lub psychologicznej.


DODATKOWE INFORMACJE:
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty potwierdzające poziom i kierunek wykształcenia,
 4. dokumenty potwierdzające staż pracy (np.: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 5. dokumenty potwierdzające doświadczenie wymagane na danym stanowisku pracy (np.: świadectwa pracy; zakresy obowiązków; zaświadczenia o zatrudnieniu, wykonywaniu umowy cywilnoprawnej, stażach, praktykach, wolontariatach itp.),
 6. inne dokumenty, które kandydat/ka uzna za istotne.


Wymaganymi dokumentami są dokumenty określone wyżej w pkt. 1-5.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty mogą być składane w oryginałach lub kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę z taką osobą oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze wskazanych wyżej pkt. 3-5.

PFRON jest pracodawcą przyjaznym Osobom z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb Osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa w dniu: 26 lutego 2018 roku.

Możliwość złożenia ofert:

 1. za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko Eksperta ds. projektów pełniącego rolę Eksperta w zespole ds. rehabilitacji społecznej i psychologicznej w Departamencie ds. Programów” na adres: PFRON, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa,
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: szkolenia_rekrutacje@pfron.org.pl z tytułem: „Nabór na stanowisko Eksperta ds. projektów pełniącego rolę Eksperta w zespole ds. rehabilitacji społecznej i psychologicznej w Departamencie ds. Programów”.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii lub na skrzynkę e-mail).

Oferty, które nie spełniają wymogów koniecznych, określonych w ogłoszeniu o naborze lub do których nie dołączono wymaganych dokumentów zostaną odrzucone. PFRON może podjąć decyzję o uzupełnieniu brakujących dokumentów.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Osoby, których oferty spełnią wymogi konieczne, będą powiadomione telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o dalszych etapach naboru.

Osoby, których oferty nie spełnią wymogów koniecznych, nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 505 58 56.

Przesłane dokumenty nie będą zwracane.Z upoważnienia Prezesa Zarządu

Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych

Dyrektor Generalny

Sebastian Szymonik


__________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa w celu rekrutacyjnym. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. Równocześnie informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Lista kandydatów

Warszawa, dnia 1 marca 2018 r.


LISTA KANDYDATÓW/EK

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 informuje, że w wyniku ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 12 lutego 2018 r. naboru do pracy na 2 stanowiska Eksperta ds. projektów pełniącego rolę Eksperta w zespole ds. rehabilitacji społecznej i psychologicznej w ramach projektu koncepcyjnego UE POWER „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” w Departamencie ds. Programów, zgłosiły się następujące kandydatki, które spełniły wymogi konieczne określone w ogłoszeniu o naborze:


Lp. Imię i nazwisko - Miejscowość

 1. Paulina Rosińska - Warszawa
 2. Małgorzata Starzomska - Warszawa


Planowany etap naboru: rozmowa kwalifikacyjna.


Krystyna Gurbiel

Naczelnik Wydziału

ds. Projektów Współfinansowanych

Departament ds. Programów

Przewodnicząca Zespołu Rekrutacyjnego

Informacje o wynikach naboru

                                                                                                                                                                                 Warszawa, dnia 21 marca 2018 r.


INFORMACJA

o wynikach naboru na 2 stanowiska Eksperta ds. projektów pełniącego rolę Eksperta w zespole ds. rehabilitacji społecznej i psychologicznej w ramach projektu koncepcyjnego UE POWER „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”
w wymiarze 110 godzin miesięcznie do 30.09.2018 r. w Departamencie ds. ProgramówPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na 2 stanowiska Eksperta ds. projektów pełniącego rolę Eksperta w zespole ds. rehabilitacji społecznej i psychologicznej w Departamencie ds. Programów, ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 12 lutego 2018 r. zostały zatrudnione następujące osoby:

Imię i nazwisko osoby zatrudnionej                   Miejscowość
Paulina Rosińska                                              Warszawa
Małgorzata Starzomska                                    Warszawa

Uzasadnienie:
Zatrudnione kandydatki w trakcie procesu naboru wykazały się wymaganą wiedzą i niezbędnymi kwalifikacjami do pracy na stanowisku Eksperta ds. projektów pełniącego rolę Eksperta w zespole ds. rehabilitacji społecznej i psychologicznej w Departamencie ds. Programów.Anna Falkowska

Naczelnik Wydziału

ds. Kapitału Ludzkiego