informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Biuletyn Informacji Publicznej


OGŁOSZENIE

 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
POSZUKUJE KANDYDATA/KI NA STANOWISKO SAMODZIELNY REFERENT DS. OBSŁUGI KANCELARYJNEJ W WYMIARZE CAŁEGO ETATU W DEPARTAMENCIE DS. ORGANIZACYJNYCH
W WYDZIALE DS. KANCELARYJNYCH, UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY NA 12 MIESIĘCY

                                                                            

 GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

                                              

 1. obsługa kancelaryjna Funduszu w zakresie korespondencji wpływającej,
 2. obsługa kancelaryjna w zakresie korespondencji wychodzącej,
 3. nadzór nad przebiegiem procesu obsługi pocztowej Funduszu (w tym obsługa reklamacji usług pocztowej i kurierskiej),
 4. obsługa systemów dziedzinowych, w tym: SODiR, NEO, EZD,
 5. obsługa punktu poligraficznego.

WYMOGI ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

 ·      wymogi Konieczne

 1. Wykształcenie: średnie.
 2. Rodzaj doświadczenia: w zakresie obsługi kancelaryjnej: przyjmowania, rejestracji, przekazywania i ekspedycji korespondencji.
 3. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:
 • umiejętność obsługi systemu elektronicznej rejestracji korespondencji,
 • umiejętność obsługi urządzeń powielających i drukujących lub urządzeń wielofunkcyjnych.

DODATKOWE INFORMACJE:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty potwierdzające poziom i kierunek wykształcenia,
 4. dokumenty potwierdzające doświadczenie wymagane na danym stanowisku pracy (np.: świadectwa pracy; zakresy obowiązków; zaświadczenia o zatrudnieniu, wykonywaniu umowy cywilnoprawnej, stażach, praktykach, wolontariatach itp.),
 5. inne dokumenty, które kandydat/ka uzna za istotne.

Wymaganymi dokumentami są dokumenty określone wyżej w pkt 1-4 .

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty mogą być składane w oryginałach lub kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę z taką osobą oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze wskazanych wyżej pkt 3-5.

PFRON jest pracodawcą przyjaznym Osobom z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb Osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa w dniu: 25 stycznia 2018 roku

Możliwość złożenia ofert:

 1. za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko Samodzielny Referent ds. obsługi kancelaryjnej w Departamencie ds. Organizacyjnych w Wydziale ds.  Kancelaryjnych, umowa o pracę na czas określony na 12 miesięcy” na adres                                            Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail szkolenia_rekrutacje@pfron.org.pl z tytułem: „Nabór na stanowisko Samodzielny Referent ds. obsługi kancelaryjnej w Departamencie ds. Organizacyjnych w Wydziale ds. Kancelaryjnych, umowa o pracę na czas określony na 12 miesięcy”.

                              

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii lub na skrzynkę e-mail).

Oferty, które nie spełniają wymogów koniecznych, określonych w ogłoszeniu o naborze lub do których nie dołączono wymaganych dokumentów zostaną odrzucone. PFRON może podjąć decyzję o uzupełnieniu brakujących dokumentów.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Osoby, których oferty spełnią wymogi konieczne, będą powiadomione telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o dalszych etapach naboru.


Osoby, których oferty nie spełnią wymogów koniecznych, nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 50 55 611, 22 50 55 118.

Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

Z upoważnienia Prezesa Zarządu

Państwowy Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych

Dyrektor Generalny

Sebastian Szymonik

__________________________________________________________________________________________

 INFORMACJA

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa w celu rekrutacyjnym. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. Równocześnie informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Lista kandydatów

Warszawa, dnia 01.02.2018 r.

 (miejscowość i data)

 

 

LISTA KANDYDATÓW

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 informuje, że w wyniku ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 11 stycznia 2018 r., naboru do pracy na stanowisko Samodzielnego referenta ds. obsługi kancelaryjnej w wymiarze 1 etatu na umowę o pracę na czas określony na 12 miesięcy w Wydziale ds. Kancelaryjnych w Departamencie ds. Organizacyjnych zgłosili się następujący kandydaci, którzy spełnili wymogi konieczne określone w ogłoszeniu o naborze:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejscowość

1.

Katarzyna Ewa Ciesielska

Warszawa

2.

Joanna Janicka

Warszawa

3.

Mariusz Józef Pszczółka

Cegielnia

4.

Mariola Samoraj

Warszawa

5.

Piotr Jakub Stawiński

Warszawa

6.

Anna Urszula Walta

Warszawa

 

 

Planowane etapy naboru:

- rozmowa kwalifikacyjna.


Dariusz Manja

Naczelnik Wydziału ds. kancelaryjnych

Przewodniczący ZRInformacje o wynikach naboru

Warszawa, dnia 14 lutego 2018 r.

 

 

 

INFORMACJA

o wynikach naboru na stanowisko Samodzielnego referenta
ds. obsługi kancelaryjnej, w wymiarze 1 etatu
w Wydziale ds. Kancelaryjnych w Departamencie ds. Organizacyjnych, umowę o pracę
 na czas określony (12 miesięcy)

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Samodzielnego referenta ds. obsługi kancelaryjnej w wymiarze 1 etatu na umowę o pracę na czas określony (12 miesięcy) w Wydziale ds. Kancelaryjnych w Departamencie ds. Organizacyjnych, ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 11 stycznia 2018 r. została zatrudniona następująca osoba:

 

 

Imię i nazwisko osoby zatrudnionej

 
 

Miejscowość

 
 

Mariola Samoraj

 
 

Warszawa

 

 

Uzasadnienie: Zatrudniona kandydatka w trakcie procesu naboru wykazała się wymaganą wiedzą i niezbędnymi kwalifikacjami do pracy na stanowisko Samodzielnego referenta ds. obsługi kancelaryjnej w Wydziale ds. Kancelaryjnych w Departamencie ds. Organizacyjnych.

 

 

 

 

 

Anna Falkowska

Naczelnik Wydziału
ds. Kapitału Ludzkiego