informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 


OGŁOSZENIE

 

 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
POSZUKUJE KANDYDATA/KI NA STANOWISKO SAMODZIELNY REFERENT DS. OBSŁUGI KANCELARYJNEJ W WYMIARZE CAŁEGO ETATU W DEPARTAMENCIE DS. ORGANIZACYJNYCH
W WYDZIALE DS. KANCELARYJNYCH, UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY NA 12 MIESIĘCY

                                                                            

 GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

                                              

 1. obsługa kancelaryjna Funduszu w zakresie korespondencji wpływającej,
 2. obsługa kancelaryjna w zakresie korespondencji wychodzącej,
 3. nadzór nad przebiegiem procesu obsługi pocztowej Funduszu (w tym obsługa reklamacji usług pocztowej i kurierskiej),
 4. obsługa systemów dziedzinowych, w tym: SODiR, NEO, EZD,
 5. obsługa punktu poligraficznego.

 

WYMOGI ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

 ·      wymogi Konieczne

 1. Wykształcenie: średnie.
 2. Rodzaj doświadczenia: w zakresie obsługi kancelaryjnej: przyjmowania, rejestracji, przekazywania i ekspedycji korespondencji.
 3. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:
 • umiejętność obsługi systemu elektronicznej rejestracji korespondencji,
 • umiejętność obsługi urządzeń powielających i drukujących lub urządzeń wielofunkcyjnych.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty potwierdzające poziom i kierunek wykształcenia,
 4. dokumenty potwierdzające doświadczenie wymagane na danym stanowisku pracy (np.: świadectwa pracy; zakresy obowiązków; zaświadczenia o zatrudnieniu, wykonywaniu umowy cywilnoprawnej, stażach, praktykach, wolontariatach itp.),
 5. inne dokumenty, które kandydat/ka uzna za istotne.

 

Wymaganymi dokumentami są dokumenty określone wyżej w pkt 1-4 .

 

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

Dokumenty mogą być składane w oryginałach lub kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę z taką osobą oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze wskazanych wyżej pkt 3-5.

 

PFRON jest pracodawcą przyjaznym Osobom z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb Osób niepełnosprawnych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 25 stycznia 2018 roku

 

Możliwość złożenia ofert:

 1. za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko Samodzielny Referent ds. obsługi kancelaryjnej w Departamencie ds. Organizacyjnych w Wydziale ds.  Kancelaryjnych, umowa o pracę na czas określony na 12 miesięcy” na adres                                            Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail szkolenia_rekrutacje@pfron.org.pl z tytułem: „Nabór na stanowisko Samodzielny Referent ds. obsługi kancelaryjnej w Departamencie ds. Organizacyjnych w Wydziale ds. Kancelaryjnych, umowa o pracę na czas określony na 12 miesięcy”.

                              

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii lub na skrzynkę e-mail).

 

Oferty, które nie spełniają wymogów koniecznych, określonych w ogłoszeniu o naborze lub do których nie dołączono wymaganych dokumentów zostaną odrzucone. PFRON może podjąć decyzję o uzupełnieniu brakujących dokumentów.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Osoby, których oferty spełnią wymogi konieczne, będą powiadomione telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o dalszych etapach naboru.


Osoby, których oferty nie spełnią wymogów koniecznych, nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 50 55 611, 22 50 55 118.

 

Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

 

Z upoważnienia Prezesa Zarządu

Państwowy Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych

Dyrektor Generalny

Sebastian Szymonik

 

__________________________________________________________________________________________

 INFORMACJA

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa w celu rekrutacyjnym. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. Równocześnie informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.