informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POSZUKUJE KANDYDATA/KI NA STANOWISKO SAMODZIELNEGO REFERENTA DS. ORGANIZACYJNYCH W WYMIARZE 1,00 ETATU,

W ODDZIALE PODKARPACKIMGŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 1. Udzielanie beneficjentom kompleksowych informacji na tematy związane z zadaniami Funduszu,
 2. Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz nadzorowanie elektronicznego obiegu dokumentów,
 3. Wykonywanie czynności związanych z obsługą beneficjentów systemie SODiR,
 4. Poradnictwo osobom niepełnosprawnym.

WYMOGI ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

• WYMOGI KONIECZNE
Wykształcenie: wyższe
Staż pracy: minimum 1 rok
Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:
- znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych.

• WYMOGI POŻĄDANE
Rodzaj doświadczenia: praca na rzecz osób niepełnosprawnych
Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:
- umiejętność korzystania z baz danych,
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- komunikatywność,
- umiejętność pracy w zespole.

DODATKOWE INFORMACJE:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty potwierdzające poziom i kierunek wykształcenia,
 4. dokumenty potwierdzające staż pracy,
 5. inne dokumenty, które kandydat/ka uzna za istotne.

Wymaganymi dokumentami są dokumenty określone wyżej w pkt. 1-4.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty mogą być składane w oryginałach lub kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę z taką osobą oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze wskazanych wyżej pkt. 3-4.

PFRON jest pracodawcą przyjaznym Osobom z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb Osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa w dniu: 27 lutego 2018 roku.

Możliwość złożenia ofert:

 1. za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko Samodzielnego Referenta ds. organizacyjnych w Oddziale Podkarpackim PFRON”, na adres Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa,
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail szkolenia_rekrutacje@pfron.org.pl z tytułem: „Nabór na stanowisko Samodzielnego Referenta ds. organizacyjnych w Oddziale Podkarpackim PFRON.”


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii lub na skrzynkę e-mail).

Oferty, które nie spełniają wymogów koniecznych, określonych w ogłoszeniu o naborze lub do których nie dołączono wymaganych dokumentów zostaną odrzucone. PFRON może podjąć decyzję o uzupełnieniu brakujących dokumentów.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Osoby, których oferty spełnią wymogi konieczne, będą powiadomione telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o dalszych etapach naboru.

Osoby, których oferty nie spełnią wymogów koniecznych, nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (17) 28 39 300.

Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

Z upoważnienia Prezesa Zarządu

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dyrektor Generalny

Sebastian Szymonik


__________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa w celu rekrutacyjnym. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. Równocześnie informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Lista kandydatów

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2018 roku
LISTA KANDYDATÓWPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 informuje, że w wyniku ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 13 lutego 2018 roku, naboru do pracy na stanowisko Samodzielnego Referenta ds. organizacyjnych w Oddziale Podkarpackim PFRON zgłosili się następujący kandydaci, którzy spełnili wymogi konieczne określone w ogłoszeniu o naborze:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejscowość

1.

Barbara Winiarska

Głogów Małopolski

2.

Krzysztof Jarosz

Rzeszów

3.

Renata Wójcik

Rzeszów

4.

Justyna Jagielska

Brzozów

5.

Janusz Jacek Antas

Zgłobień 151

6.

Ilona Kłeczek

Głogów Małopolski

7.

Krystian Snopkowski

Kolbuszowa

8.

Agata Belczyk

Miejsce Piastowe

9.

Jadwiga Rudnicka

Potok Wielki

10.

Hanna Woś-Gruszecka

Rzeszów

 

Planowane etapy naboru:
- zadanie sprawdzające biegłość obsługi komputera,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Maciej Szymański

Dyrektor Oddziału Podkarpackiego PFRON

Przewodniczący Zespołu Rekrutacyjnego

Informacje o wynikach naboru

Warszawa, dnia 8 maja 2018 roku

INFORMACJA

o wynikach naboru na stanowisko Samodzielnego Referenta ds. organizacyjnych w wymiarze 1,00 etatu

w Oddziale Podkarpackim PFRONPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Samodzielnego Referenta ds. organizacyjnych w wymiarze 1,00 etatu, do Oddziału Podkarpackiego PFRON, ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 13 lutego 2018 roku została zatrudniona następująca osoba:

Imię i nazwisko osoby zatrudnionej Miejscowość
Renata Wójcik Rzeszów


Uzasadnienie: ZR uznaje, że wskazana do zatrudnienia kandydatka wykazała się w trakcie procesu naboru wymaganą wiedzą i niezbędnymi kwalifikacjami do pracy na ww. stanowisku.Anna Falkowska

Naczelnik Wydziału ds. Kapitału Ludzkiego