informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

 

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POSZUKUJE KANDYDATÓW/EK NA 2 STANOWISKA

Samodzielnych Specjalistów ds. wsparcia audytu wewnętrznego  W WYMIARZE 1 ETATU

(dopuszcza się zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

oraz zatrudnienie 1 kandydata/ki)

W DEPARTAMENCIE AUDYTU I JAKOŚCI

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 1. Przeprowadzenie pod nadzorem audytora wewnętrznego zadań o charakterze zapewniającym, doradczym
  i czynnościach sprawdzających wynikających z rocznego planu audytu wewnętrznego oraz zleconych poza planem audytu.
 2. Przygotowywanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań w zakresie swojego działania.
 3. Udział w przeglądzie procesów oraz analizie i ocenie ryzyka we wszystkich obszarach działania Funduszu w celu sporządzenia rocznego oraz strategicznego planu audytu.
 4. Udział w opracowywaniu informacji i materiałów wymaganych przez komitet audytu oraz w celu zapewnienia właściwej współpracy z organami i instytucjami zewnętrznymi.
 5. Udział w realizacji czynności związanych z utrzymaniem systemu kontroli zarządczej.
 6. Udział w przeglądach i aktualizacji procedur audytu wewnętrznego oraz realizacja programu zapewnienia i poprawy jakości pracy audytu wewnętrznego.

WYMOGI ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

 • wymogi Konieczne
 1. Wykształcenie: wyższe licencjackie lub inżynierskie
 2. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność interpretacji danych
 • biegła znajomość MS OFFICE
 • wymogi Pożądane
 1. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 2. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu
 • kreatywność
 • odporność na stres
 • wysoka kultura osobista
 • samodyscyplina

DODATKOWE INFORMACJE:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 4. dokumenty potwierdzające umiejętność obsługi komputera- mile widziane,
 5. inne dokumenty, które kandydat/ka uzna za istotne.

Wymaganymi dokumentami są dokumenty określone wyżej w punktach 1-3.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty mogą być składane w oryginałach lub kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę z taką osobą oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze wskazanych wyżej pkt 3.

PFRON jest pracodawcą przyjaznym Osobom z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb Osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa w dniu: 26 lutego 2018 roku.

Możliwość złożenia ofert:

 1. za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko Samodzielnego Specjalisty ds. wsparcia audytu wewnętrznego w Departamencie Audytu i Jakości” na adres: al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa,
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail szkolenia_rekrutacje@pfron.org.pl z tytułem: „Nabór na stanowisko Samodzielnego Specjalisty ds. wsparcia audytu wewnętrznego w Departamencie Audytu i Jakości”.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii lub na skrzynkę e-mail).

Oferty, które nie spełniają wymogów koniecznych, określonych w ogłoszeniu o naborze lub do których nie dołączono wymaganych dokumentów zostaną odrzucone. PFRON może podjąć decyzję o uzupełnieniu brakujących dokumentów.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Osoby, których oferty spełnią wymogi konieczne, będą powiadomione telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o dalszych etapach naboru (nabór może być prowadzony w kilku etapach).

Osoby, których oferty nie spełnią wymogów koniecznych, nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 50 55 743.

Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

Z upoważnienia Prezesa Zarządu

Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych

Dyrektor Generalny

Sebastian Szymonik

_________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa w celu rekrutacyjnym.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

Równocześnie informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Lista kandydatów

Warszawa, dnia 13 marca 2018 roku

 (miejscowość i data)

 

 LISTA KANDYDATÓW/EK

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 informuje, że w wyniku ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 12 lutego 2018 roku, naboru do pracy na 2 stanowiska Samodzielnego Specjalisty ds. wsparcia audytu wewnętrznego w Departamencie Audytu i Jakości zgłosili się następujący kandydaci/ki, którzy spełnili wymogi konieczne określone w ogłoszeniu
o naborze:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejscowość

1.

Agnieszka Sylwia Dobies - Majerowska

Warszawa

2.

Monika Dworecka- Potasz

Warszawa

3.

Karolina Goździk

Warszawa

4.

Zbigniew Hałabiś

Warszawa

5.

Jarosław Norbert  Howdun

Warszawa

6.

Aneta Karolina Janduła

Warszawa

7.

Paweł Jaroszewski

Wiśniewo

8.

Marzena Agata Kasperek

Warszawa

9.

Bartłomiej Mikołaj Kakiet

Warszawa

10.

Monika Lipka

Warszawa

11.

Jacek Stefan Mazurek

Serock

12.

Zbigniew Piechota

Warszawa

13.

Sylwia Ewa Pryciak

Warszawa

14.

Dariusz Redman

Zielonka

15.

Rafał Skwarek

Warszawa

16.

Włodzimierz Ireneusz Waszczuk

Konstancin Jeziorna

17.

Michał Ryszard Wilk

Kraków

18.

Katarzyna Magdalena Wojtowicz

Warszawa

 Planowane etapy naboru: testy umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna.
Anna Magdalena Leszczyńska


Dyrektor Departamentu Audytu i Jakości

Przewodnicząca ZR

Informacje o wynikach naboru

 

 

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2018 roku

(miejscowość i data)

                 

 

INFORMACJA

o wynikach naboru na 2 stanowiska Samodzielnego Specjalisty
ds. wsparcia audytu wewnętrznego w Departamencie Audytu i Jakości
(dopuszcza się zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy
oraz zatrudnienie 1 kandydata/ki)

 

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na 2 stanowiska Samodzielnego Specjalisty ds. wsparcia audytu wewnętrznego w Departamencie Audytu i Jakości, ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 12 lutego 2018 roku została zatrudniona następująca osoba:

 

 

Imię i nazwisko osoby zatrudnionej

 
 

Miejscowość

 
 

Aneta Karolina Janduła

 
 

Warszawa

 

 

Uzasadnienie: ZR uznaje, że wskazana do zatrudnienia kandydatka wykazała się  w trakcie procesu naboru wymaganą wiedzą i niezbędnymi kwalifikacjami do pracy na stanowisku stanowisko Samodzielnego Specjalisty ds. wsparcia audytu wewnętrznego w Departamencie Audytu i Jakości .

 

 

Anna Falkowska

Naczelnik Wydziału
ds. Kapitału Ludzkiego