informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Biuletyn Informacji PublicznejOGŁOSZENIE

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POSZUKUJE KANDYDATA/KI NA STANOWISKO

STARSZEGO EKSPERTA DS. PROJEKTÓW - EKSPERTA WIODĄCEGO PEŁNIĄCEGO ROLĘ LIDERA ZESPOŁU DS. EWALUACJI I BADAŃ EFEKTYWNOŚCI MODELU ORAZ WYPRACOWANIA REKOMENDACJI

W RAMACH PROJEKTU KONCEPCYJNEGO UE POWER „WYPRACOWANIE I PILOTAŻOWE WDROŻENIE MODELU KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI UMOŻLIWIAJĄCEJ PODJĘCIE LUB POWRÓT DO PRACY” W WYMIARZE 108 GODZIN MIESIĘCZNIE W DEPARTAMENCIE DS. PROGRAMÓW

(ZATRUDNIENIE DO 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU)


Projekt „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” ma na celu opracowanie i przetestowanie efektywnego, optymalnego pod względem społecznym i finansowym kompleksowego modelu rehabilitacji oraz aktywizacji społecznej i zawodowej, który będzie miał wpływ na jakość świadczonych usług przez podmioty zajmujące się zawodowym i społecznym włączeniem osób zagrożonych niezdolnością do pracy, niepełnosprawnością oraz osób niepełnosprawnych. Do opracowania modelu zostanie powołanych 7 zespołów eksperckich. Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko Starszego eksperta - eksperta wiodącego pełniącego rolę lidera jednego z zespołów eksperckich tj. zespołu ds. ewaluacji i badań efektywności modelu oraz wypracowania rekomendacji

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 1. Ustalanie planu pracy zespołu;
 2. Koordynacja merytoryczna prac w podzespole, w tym weryfikacja poziomu merytorycznego prowadzonych prac;
 3. Raportowanie wyników prac zespołu do koordynatora merytorycznego ds. Modelu;
 4. Reprezentowanie projektu na seminariach, konferencjach, spotkaniach środowiskowych z interesariuszami;
 5. Weryfikacja i dostosowywanie opracowanych produktów do wniosków i rekomendacji wynikających z konsultacji społecznych Modelu oraz wyników pilotażu;
 6. Nadzór merytoryczny nad opracowaniem raportu merytorycznego z pracy podzespołu.


WYMOGI ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

WYMOGI KONIECZNE

 1. Wykształcenie: wyższe
 2. Staż pracy: 10-letni
 3. Rodzaj doświadczenia:
 • Posiadanie co najmniej 10-letniego doświadczenia w obszarze pomiaru efektywności rozwiązań organizacyjnych, ewaluacji projektów i programów;
 • Doświadczenie w prowadzeniu prac analitycznych i koncepcyjnych w zakresie pomiaru efektywności rozwiązań organizacyjnych, ewaluacji projektów i programów, potwierdzone udziałem w co najmniej 2 projektach tego typu i/lub 3 publikacjach z obszaru pomiaru efektywności rozwiązań organizacyjnych, ewaluacji projektów i programów.


DODATKOWE INFORMACJE:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty potwierdzające poziom i kierunek wykształcenia,
 4. dokumenty potwierdzające staż pracy (np.: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 5. dokumenty potwierdzające doświadczenie wymagane na danym stanowisku pracy (np.: świadectwa pracy; zakresy obowiązków; zaświadczenia o zatrudnieniu, wykonywaniu umowy cywilnoprawnej, stażach, praktykach, wolontariatach itp.),
 6. inne dokumenty, które kandydat/ka uzna za istotne.

Wymaganymi dokumentami są dokumenty określone wyżej w pkt. 1-5.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty mogą być składane w oryginałach lub kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę z taką osobą oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze wskazanych wyżej pkt. 3 -5.

PFRON jest pracodawcą przyjaznym Osobom z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb Osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa w dniu: 23 lutego 2018 roku.

Możliwość złożenia ofert:

 1. za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko Starszego eksperta ds. projektów - eksperta wiodącego pełniącego rolę lidera zespołu ds. ewaluacji i badań efektywności modelu oraz wypracowania rekomendacji w Departamencie ds. Programów”na adres: PFRON, al. Jana Pawła II 13. 00-828 Warszawa
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail szkolenia_rekrutacje@pfron.org.pl z tytułem: „Nabór na stanowisko Starszego eksperta ds. projektów - eksperta wiodącego pełniącego rolę lidera zespołu ds. ewaluacji i badań efektywności modelu oraz wypracowania rekomendacji w Departamencie ds. Programów”


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii lub na skrzynkę e-mail).

Oferty, które nie spełniają wymogów koniecznych, określonych w ogłoszeniu o naborze lub do których nie dołączono wymaganych dokumentów zostaną odrzucone. PFRON może podjąć decyzję o uzupełnieniu brakujących dokumentów.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Osoby, których oferty spełnią wymogi konieczne, będą powiadomione telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o dalszych etapach naboru.

Osoby, których oferty nie spełnią wymogów koniecznych, nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 505 58 56

Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

Z upoważnienia Prezesa Zarządu

Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych

Dyrektor Generalny

Sebastian Szymonik__________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa w celu rekrutacyjnym.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.
Równocześnie informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Lista kandydatów

Warszawa, dnia 1 marca 2018 r.


LISTA KANDYDATÓW/EKPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 informuje, że w wyniku ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 9 lutego 2018 r. naboru do pracy na stanowisko Starszego Eksperta ds. projektów – Eksperta wiodącego pełniącego rolę lidera zespołu ds. ewaluacji i badań efektywności modelu oraz wypracowywania rekomendacji w ramach projektu koncepcyjnego UE POWER „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” w Departamencie ds. Programów, zgłosił się następujący kandydat, który spełnił wymogi konieczne określone w ogłoszeniu o naborze:

Lp. Imię i nazwisko - Miejscowość

 1. Bohdan Turowski Warszawa


Planowany etap naboru: rozmowa kwalifikacyjna.


Krystyna Gurbiel

Naczelnik Wydziału

ds. Projektów Współfinansowanych

Departament ds. Programów

Przewodnicząca Zespołu Rekrutacyjnego

Informacje o wynikach naboru

Warszawa, dnia 12 marca 2018 r.INFORMACJA

o wynikach naboru na stanowisko Starszego Eksperta ds. projektów – Eksperta wiodącego pełniącego rolę lidera zespołu ds. ewaluacji i badań efektywności modelu oraz wypracowywania rekomendacji w ramach projektu koncepcyjnego UE POWER „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” w wymiarze 108 godzin miesięcznie w Departamencie ds. Programów (zatrudnienie do 30.09.2018 r.)


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Starszego Eksperta ds. projektów – Eksperta wiodącego pełniącego rolę lidera zespołu ds. ewaluacji i badań efektywności modelu oraz wypracowywania rekomendacji w Departamencie ds. Programów, ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 9 lutego 2018 r. została zatrudniona następująca osoba:

Imię i nazwisko osoby zatrudnionej     Miejscowość
Bohdan Turowski                               Warszawa

Uzasadnienie:
Zatrudniony kandydat w trakcie procesu naboru wykazał się wymaganą wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do pracy na stanowisko Starszego Eksperta ds. projektów – Eksperta wiodącego pełniącego rolę lidera zespołu ds. ewaluacji i badań efektywności modelu oraz wypracowywania rekomendacji w Departamencie ds. Programów.Anna Falkowska

Naczelnik Wydziału

ds. Kapitału Ludzkiego