informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Biuletyn Informacji Publicznej
OGŁOSZENIE

 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
POSZUKUJE KANDYDATA/KI NA STANOWISKO STARSZEGO EKSPERTA DS. PROJEKTÓW - EKSPERTA WIODĄCEGO PEŁNIĄCEGO ROLĘ LIDERA ZESPOŁU DS. REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I PSYCHOLOGICZNEJ

W RAMACH PROJEKTU KONCEPCYJNEGO UE POWER
„WYPRACOWANIE I PILOTAŻOWE WDROŻENIE MODELU KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI UMOŻLIWIAJĄCEJ PODJĘCIE LUB POWRÓT DO PRACY” W WYMIARZE 108 GODZIN MIESIĘCZNIE
W DEPARTAMENCIE DS. PROGRAMÓW
(ZATRUDNIENIE DO 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU)

 

Projekt „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” ma na celu opracowanie i przetestowanie efektywnego, optymalnego pod względem społecznym i finansowym kompleksowego modelu rehabilitacji oraz aktywizacji społecznej i zawodowej, który będzie miał wpływ na jakość świadczonych usług przez podmioty zajmujące się zawodowym i społecznym włączeniem osób zagrożonych niezdolnością do pracy, niepełnosprawnością oraz osób niepełnosprawnych. Do opracowania modelu zostanie powołanych 7 zespołów eksperckich. Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko Starszego eksperta - eksperta wiodącego pełniącego rolę lidera jednego z zespołów eksperckich tj. zespołu ds. rehabilitacji społecznej i psychologicznej.

 

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 

 1. Ustalanie planu pracy zespołu.
 2. Koordynacja merytoryczna prac w podzespole, w tym weryfikacja poziomu merytorycznego prowadzonych prac.
 3. Raportowanie wyników prac zespołu do koordynatora merytorycznego ds. Modelu.
 4. Reprezentowanie projektu na seminariach, konferencjach, spotkaniach środowiskowych z interesariuszami.
 5. Weryfikacja i dostosowywanie opracowanych produktów do wniosków i rekomendacji wynikających z konsultacji społecznych Modelu oraz wyników pilotażu.
 6. Nadzór merytoryczny nad opracowaniem raportu merytorycznego z pracy podzespołu.

 

WYMOGI ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

 

 • wymogi Konieczne
 1. Wykształcenie: wyższe
 2. Staż pracy: 10-letni
 3. Rodzaj doświadczenia:
 • Posiadanie co najmniej 4-letniego doświadczenia w obszarze problematyki związanej z niepełnosprawnością;
 • Posiadanie co najmniej 10-letniego doświadczenia w obszarze rehabilitacji społecznej i/lub psychologicznej;
 • Doświadczenie w prowadzeniu prac analitycznych i koncepcyjnych w obszarze rehabilitacji społecznej i/lub psychologicznej potwierdzone udziałem w co najmniej 2 projektach tego typu i/lub 3 publikacjach w zakresie rehabilitacji.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty potwierdzające poziom i kierunek wykształcenia,
 4. dokumenty potwierdzające staż pracy (np.: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 5. dokumenty potwierdzające doświadczenie wymagane na danym stanowisku pracy (np.: świadectwa pracy; zakresy obowiązków; zaświadczenia o zatrudnieniu, wykonywaniu umowy cywilnoprawnej, stażach, praktykach, wolontariatach itp.),
 6. inne dokumenty, które kandydat/ka uzna za istotne.

 

Wymaganymi dokumentami są dokumenty określone wyżej w pkt.1-5.

 

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

Dokumenty mogą być składane w oryginałach lub kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę z taką osobą oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze wskazanych wyżej pkt. 3-5.

 

PFRON jest pracodawcą przyjaznym Osobom z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb Osób niepełnosprawnych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 19 kwietnia 2018 roku.

 

Możliwość złożenia ofert:

 1. za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko Starszego eksperta ds. projektów - eksperta wiodącego pełniącego rolę lidera zespołu ds. rehabilitacji społecznej i psychologicznej w Departamencie ds. Programów” na adres: PFRON, al. Jana Pawła II 13. 00-828 Warszawa
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail szkolenia_rekrutacje@pfron.org.pl z tytułem: „Nabór na stanowisko Starszego eksperta ds. projektów - eksperta wiodącego pełniącego rolę lidera zespołu ds. rehabilitacji społecznej i psychologicznej w Departamencie ds. Programów”.

                              

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii lub na skrzynkę e-mail).

 

Oferty, które nie spełniają wymogów koniecznych, określonych w ogłoszeniu o naborze lub do których nie dołączono wymaganych dokumentów zostaną odrzucone. PFRON może podjąć decyzję o uzupełnieniu brakujących dokumentów.

 

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

 

Osoby, których oferty spełnią wymogi konieczne, będą powiadomione telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o dalszych etapach naboru.

 

Osoby, których oferty nie spełnią wymogów koniecznych, nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 505 58 56.

 

Przesłane dokumenty nie będą zwracane.


 Z upoważnienia Prezesa Zarządu

Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych

Dyrektor Generalny

Sebastian Szymonik

 

__________________________________________________________________________________________

 

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa w celu rekrutacyjnym.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

Równocześnie informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Lista kandydatów

Warszawa, dnia 11 maja 2018 roku

LISTA KANDYDATÓWPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 informuje, że w wyniku ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 5 kwietnia 2018 roku, naboru do pracy na stanowisko Starszego Eksperta ds. projektów - Eksperta wiodącego pełniącego rolę lidera zespołu ds. rehabilitacji społecznej i psychologicznej, w ramach projektu koncepcyjnego UE POWER „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” w wymiarze 108 godzin miesięcznie w Departamencie ds. Programów (zatrudnienie do 30 września 2018 roku) żaden kandydat nie spełnił wymogów koniecznych określonych w ogłoszeniu o naborze.Joanna Długokęcka

Kierownik projektu

Przewodnicząca Zespołu Rekrutacyjnego