informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Praktyki absolwenckie

Serdecznie zapraszamy Państwa na praktyki absolwenckie w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które pomogą uzyskać doświadczenie i nabyć umiejętności praktycznych, niezbędnych w rozpoczęciu kariery zawodowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 50 55 793 lub 22 50 55 606 oraz adresem e-mail praktyki.pfron@pfron.org.pl

Jak aplikować?

Osoby zainteresowane praktykami absolwenckimi, powinny złożyć formularz zgłoszeniowy:

Dokument do pobrania -  „Formularz zgłoszeniowy”

Możliwości złożenia formularza zgłoszeniowego:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: praktyki.pfron@pfron.org.pl z tytułem: „Praktyka absolwencka”,
 • za pośrednictwem poczty na adres Biura PFRON: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa,
 • bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Praktyka absolwencka”.

Ważne informacje

 • Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, zawierana jest Umowa o organizację praktyki absolwenckiej pomiędzy praktykantem a PFRON.
 • Umowa zawierana jest na okres do 3 miesięcy.
 • Na praktykę absolwencką może zostać przyjęta osoba, która w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 roku życia.
 • Na czas trwania Umowy, kandydat zobowiązany jest ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób ubiegających się o odbywanie praktyk absolwenckich

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Administrator

Inspektor Ochrony Danych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie

 • adres: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
 • telefon: 22 50 55 500
 
  

PFRON – jako administrator danych – realizując wymogi RODO chroni Państwa dane osobowe i gwarantuje, że będzie przetwarzać je wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.

Cel przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji możliwości organizacji praktyki absolwenckiej na skutek złożonego przez Państwa formularza zgłoszeniowego a następnie ewentualnego odbycia przez Państwa praktyk absolwenckich w PFRON.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 b RODO, jako że jest to niezbędne do wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

 1. W przypadku kandydatów odbywających praktyki absolwenckie, dane osobowe będą przetwarzane przez okres ich realizacji oraz przez okres 5 lat od daty zakończenia praktyki w celu spełnienia obowiązku archiwizacji.
 2. W przypadku kandydatów, którzy nie uzyskali zgody na odbycie praktyk absolwenckich, dane osobowe:
  • złożone za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON, będą niszczone,
  • złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej, będą trwale usuwane, bezzwłocznie po przekazaniu kandydatowi informacji zwrotnej.

Komu Państwa dane mogą być udostępniane?

Odbiorcą Państwa danych osobowych w trakcie realizacji praktyk absolwenckich mogą być wszystkie podmioty, z którymi PFRON współpracuje przy spełnianiu swoich zadań ustawowych.

Zebrane w procesie realizacji praktyk absolwenckich dane osobowe nie będą przekazywane przez administratora do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
 • do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
 • do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 • do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • do wyrażenia sprzeciwu wobec automatycznego profilowania,
 • do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez PFRON danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.

Podanie przez Państwa danych osobowych w celu realizacji praktyk absolwenckich w PFRON jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ich realizację. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała niemożnością sprawdzenia możliwości odbycia przez Państwa przedmiotowych praktyk absolwenckich w PFRON.