informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

 Witamy w BIP PFRON

Opis ogólnego schematu kontroli realizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Z chwilą podjęcia decyzji o przeprowadzeniu kontroli w podmiocie sprawdzamy - czy przed rozpoczęciem czynności kontrolnych istnieje, wynikający z przepisów prawa obowiązek poinformowania kierownika podmiotu kontrolowanego o miejscu, zakresie i terminie kontroli.

Jeśli nie ma takiego obowiązku, sporządzamy upoważnienie/upoważnienia, dla co najmniej 2 kontrolerów celem okazania kierownikowi podmiotu kontrolowanego. 

W przypadku, gdy obowiązek ten istnieje, przed sporządzeniem upoważnienia/upoważnień zawiadamiamy kierownika podmiotu kontrolowanego, pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego, na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kontroli, o miejscu, zakresie i terminie kontroli. 

Następnie zgodnie z upoważnieniami przeprowadzamy czynności kontrolne w podmiocie.

Jeśli w trakcie czynności kontrolnych zaistniała potrzeba zmiany: zakresu, miejsca lub terminu kontroli sporządzamy nowe upoważnienie/upoważniania, celem okazania kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

Z wyników kontroli sporządzamy protokół kontroli.

Kierownik podmiotu kontrolowanego po zapoznaniu się z jego treścią może:

 1. Podpisać protokół kontroli.

  Jeśli w trakcie kontroli nie stwierdziliśmy nieprawidłowości w protokole kontroli nanosimy odpowiednią adnotację lub wystosowujemy do podmiotu pismo informujące o zakończeniu czynności kontrolnych.

  Jeśli natomiast stwierdziliśmy nieprawidłowości to:
  1. w przypadku kontroli realizowanych na podstawie art. 22a, art. 25d ust. 1 lub art. 26a ust. 10 ustawy o rehabilitacji - na podstawie protokołu kontroli do podmiotu kontrolowanego wysyłamy wystąpienie pokontrolne a następnie przekazujemy, celem służbowego wykorzystania, do jednostki organizacyjnej Funduszu właściwej ze względu na zakres kontroli, informację o wynikach kontroli oraz sposobie realizacji przez podmiot kontrolowany zaleceń pokontrolnych – jest to ostatnia czynność realizowana w ramach kontroli;
  2. w przypadku kontroli przeprowadzanych na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 6 ustawy o rehabilitacji - na postawie protokołu kontroli sporządzamy dla Zarządu PFRON informację o wynikach kontroli. Po jej przyjęciu wysyłamy do podmiotu kontrolowanego wystąpienie pokontrolne. W przypadku braku realizacji zaleceń pokontrolnych przez podmiot kontrolowany sporządzamy dla Zarządu PFRON Informację w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych. Informację z decyzją Zarządu PFRON przekazujemy, celem służbowego wykorzystania, do jednostki organizacyjnej Funduszu właściwej ze względu na zakres kontroli – jest to ostatnia czynność realizowana w ramach kontroli.
 2. Skorzystać z przysługującego mu prawa na wniesienie, w terminie 7 dni od otrzymania kopii protokołu umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Po wniesieniu przez podmiot kontrolowany zastrzeżeń, kontrolujący odnoszą się do ich treści i przekazują protokół ze stanowiskiem zespołu do podpisu kierownikowi podmiotu kontrolowanego, który powinien protokół kontroli podpisać, ale może również odmówić jego podpisania (ze strony PFRON protokół kontroli podpisuje w zależności od zakresu, jakiego kontrola dotyczy, kierownik zespołu kontrolerów lub wszyscy kontrolujący). Bez względu na to czy protokół kontroli został podpisany przez kierownika podmiotu kontrolowanego czy też nie, dalszy tryb postępowania jest taki sam, tj. w przypadku, jeśli w trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w protokole kontroli nanosimy odpowiednią adnotację lub wysyłamy do podmiotu pismo informujące o zakończeniu czynności kontrolnych.

  Jeśli natomiast stwierdziliśmy nieprawidłowości to:
  1. w przypadku kontroli realizowanych na podstawie art. 22a, art. 25d ust. 1 lub art. 26a ust. 10 ustawy o rehabilitacji - do podmiotu kontrolowanego wysyłamy wystąpienie pokontrolne a następnie przekazujemy, celem służbowego wykorzystania, do jednostki organizacyjnej Funduszu właściwej ze względu na zakres kontroli, informację o wynikach kontroli oraz sposobie realizacji przez podmiot kontrolowany zaleceń pokontrolnych – jest to ostatnia czynność realizowana w ramach kontroli;
  2. w przypadku kontroli przeprowadzanych na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 6 ustawy
   o rehabilitacji - sporządzamy dla Zarządu PFRON informację o wynikach kontroli. Po jej przyjęciu wysyłamy do podmiotu kontrolowanego wystąpienie pokontrolne. W przypadku braku realizacji zaleceń pokontrolnych przez podmiot kontrolowany sporządzamy dla Zarządu PFRON informację w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych. Informację z decyzją Zarządu PFRON przekazujemy, celem służbowego wykorzystania, do jednostki organizacyjnej Funduszu właściwej ze względu na zakres kontroli – jest to ostatnia czynność realizowana w ramach kontroli.
 3. Odmówić podpisania protokołu kontroli - w tym przypadku w protokole kontroli odnotowuje się ten fakt a następnie, jeśli w trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w protokole kontroli nanosimy odpowiednią adnotację lub wysyłamy do podmiotu pismo informujące o zakończeniu czynności kontrolnych (protokół kontroli podpisuje w zależności od zakresu, jakiego kontrola dotyczy, kierownik zespołu kontrolerów lub wszyscy kontrolujący). Jeśli natomiast stwierdziliśmy nieprawidłowości to:
  1. w przypadku kontroli realizowanych na podstawie art. 22a, art. 25d ust. 1 lub art. 26a ust. 10 ustawy o rehabilitacji - do podmiotu kontrolowanego wysyłamy wystąpienie pokontrolne a następnie przekazujemy, celem służbowego wykorzystania, do jednostki organizacyjnej Funduszu właściwej ze względu na zakres kontroli, informację o wynikach kontroli oraz sposobie realizacji przez podmiot kontrolowany zaleceń pokontrolnych– jest to ostatnia czynność realizowana w ramach kontroli;
  2. w przypadku kontroli przeprowadzanych na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 6 ustawy o rehabilitacji - sporządzamy dla Zarządu PFRON informację o wynikach kontroli. Po jej przyjęciu przez Zarząd PFRON wysyłamy do podmiotu kontrolowanego wystąpienie pokontrolne.

   W przypadku braku realizacji zaleceń pokontrolnych przez podmiot kontrolowany sporządzamy dla Zarządu PFRON Informację w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych. Informację z decyzją Zarządu PFRON przekazujemy, celem służbowego wykorzystania, do jednostki organizacyjnej Funduszu właściwej ze względu na zakres kontroli – jest to ostatnia czynność realizowana w ramach kontroli.

Opisy działań kontrolnych prowadzonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 22a, art. 25d ust. 1 lub art. 26a ust. 10 oraz art. 51 ust. 3 pkt 6 ustawy o rehabilitacji dostępne są na stronie http://bip.pfron.org.pl/pfron/dzialalnosc-kontrolna w materiale pn.: „Opis działań kontrolnych przeprowadzanych na podstawie art. 22a, art. 25d ust. 1 lub art. 26a ust. 10 ustawy o rehabilitacji” i „Opis działań kontrolnych prowadzonych wobec beneficjentów Funduszu na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 6 ustawy o rehabilitacji”.