informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Informacja

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176), do udostępniania informacji publicznej zobowiązane są m.in. władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne w tym Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W tym celu został utworzony urzędowy publikator teleinformatyczny – Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na stronach którego się Państwo znajdujecie.

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/bip
   

Komunikaty BIP

Elektroniczna skrzynka podawcza

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, z późn. zm.). Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP). Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych.

Dokumenty elektroniczne powinny być doręczane za pomocą ESP, dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem:

/PFRON/SkrytkaESP

Po złożeniu dokumentu elektronicznego Interesant otrzyma Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Sposób korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej opisany został na stronie ePUAP.

Akceptowane formaty dokumentów

W Elektronicznej Skrzynce Podawczej akceptowane są formaty dokumentów elektronicznych wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). Podstawa prawna do wydania ww. aktów wykonawczych – art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, z późn. zm.):

dokumenty tekstowe lub tekstowo – graficzne:

 • rtf  (Rich Text Format), dokumenty w postaci sformatowanego tekstu,
 • pdf (Portable Dokument Format), dokumenty dla przeglądarki Adobe Reader,
 • doc dokumenty w postaci sformatowanego tekstu,
 • odt (Open Document), dokumenty w formacie Open Office,

pliki graficzne:

 • jpg (.jpeg),
 • gif,
 • tif (.tiff),

pliki skompresowane:

 • zip format kompresji plików ZIP,
 • rar format kompresji plików RAR.

Doręczanie dokumentów na informatycznych nośnikach danych 

W przypadku doręczania dokumentów elektronicznych na informatycznych nośnikach danych należy je dostarczyć w godzinach pracy (08.00 - 16.00) do Biura podawczego PFRON przy ulicy al. Jana Pawła II 13. Dodatkowo na czas pandemii Covid-19 w Biurze PFRON został utworzony Samoobsługowy Punkt Kancelaryjny czynny w dni robocze w godz. 08.00 - 16.00. Obowiązują formaty plików analogiczne do formatów akceptowalnych podczas korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Akceptowalnymi nośnikami danych są: pamięć masowa USB 1.1/2.0, płyta CD-RW, płyta DVD-RW. Ponadto należy pamiętać, aby informatyczny nośnik danych, na którym doręcza się dokument elektroniczny, umożliwiał zapis Urzędowego Poświadczenia Odbioru. 

Zasady przyjmowania korespondencji za pomocą poczty elektronicznej 

PFRON udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia następujące wymogi określone w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.):

 „Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, również w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej, i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.” 

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie: 

 • osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzą, 
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu), 
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy. 

Maksymalny rozmiar korespondencji kierowanej do PFRON nie może przekroczyć 50 MB.