informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe komunikaty dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Realizacja pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że do realizacji pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” w roku szkolnym 2019/2020 przystąpiły 73 podmioty, obejmując wsparciem 505 osób niepełnosprawnych, w 77 placówkach.

Program adresowany jest do podmiotów prowadzących Ośrodki Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawcze, Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze, Szkoły Przyspasabiające do Pracy oraz inne   placówki edukacyjne, a jego beneficjentami są absolwenci tych placówek z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu głębokim i umiarkowanym), którzy nie są zatrudnieni i nie są objęci rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np.: ŚDS, WTZ). W ramach programu beneficjentom może zostać zaoferowane wsparcie w szczególności w postaci:

  • usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, w tym pomocy w utrzymaniu higieny osobistej;
  • udziału w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo;
  • udziału w zajęciach prowadzonych w ramach kół zainteresowań;
  • pomocy w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności;
  • pomocy psychologicznej, poradnictwa i wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego;
  • działań aktywizujących zawodowo w przypadku absolwentów SPdP;
  • transportu.

Ze wsparcie udzielanego w ramach programu beneficjent będzie mógł korzystać maksymalnie do końca roku szkolnego 2020/2021. Zakres świadczonych beneficjentowi usług oraz ich wymiar godzinowy ustala podmiot prowadzący daną placówkę edukacyjną, przy czym w danym miesiącu każdy beneficjent powinien mieć zapewnione minimum 100 godzin wsparcia.

Data publikacji: 2019-11-14
Departament ds. Programów
Autor: Jolanta Małecka