informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Pismo dot. udzielenia odpowiedzi na zapytanie czy Oddział Zachodniopomorski PFRON wdrożył procedury realizacji programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” tj. czy Marszałek Województwa odpowiedział na zaproszenie do udziału w projekcie oraz czy porozumienie o partnerstwie zostało podpisane.

Odpowiedź: 2017-12-12

W odpowiedzi na pismo dot. „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” Oddział Zachodniopomorski PFRON informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdził wstępne procedury programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” – Program współpracy z Zarządami Województwa w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych przez Zarządy Województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Ustalenia na temat wdrażania Programu wskazują, że mimo wymiany informacji i możliwości czynnego uczestnictwa przedstawicieli samorządu województwa w procesie opracowania nowej wersji dokumentów programowych, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nie wyraził gotowości przyjęcia zaproszenia do podpisania porozumienia i udziału w projekcie.

Stanowisko nr 20 Konwentu Marszałków Województw RP, któremu przewodniczył Pan Olgierd Geblewicz wskazuje na szereg wątpliwości w sprawie co do zasad formalno-prawnych związanych z wdrożeniem Programu. Pomimo zmian w procedurach programu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego do chwili obecnej nie zmienił stanowiska w kwestii podpisania porozumienia.

Należy podkreślić, że procedury realizacji programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” zostały uproszczone i dostosowane do zasad obowiązujących w Regionalnych Programach Operacyjnych. PFRON między innymi odstąpił – jak to było wnioskowane przez część województw – od ingerowania w system przygotowania i realizacji wsparcia w ramach RPO. Program „Partnerstwo (…)” to szansa na wypracowanie innej, w opinii Funduszu, bardziej skutecznej formuły wspierania osób niepełnosprawnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest zdeterminowany w poszukiwaniu wszelkich narzędzi, by osoby niepełnosprawne otrzymywały każdą, możliwą do uzyskania pomoc. Program, o którym mowa stwarza możliwość wykorzystania środków unijnych przez organizacje pozarządowe działające lokalnie, które nie mają środków na pokrycie wkładu własnego w projektach istotnych dla aktywizacji zawodowej i społecznej oraz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych.

Pozytywnym przykładem dotychczasowych doświadczeń jest Zarząd Województwa Podkarpackiego, który jako jedyny przystąpił do realizacji programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” (w oparciu o dostosowane do zasad RPO procedury). Świadczy to o tym, że obowiązujące wymogi związane z realizacją programu nie stanowią nadmiernego obciążenia.  Wskazuje na to liczba 15 projektów, które są już realizowane w ramach programu „Partnerstwo (…)” w województwie podkarpackim.

Kluczowy postulat wyrażony przez Marszałków Województw, by umożliwić przekazywanie środków na zapewnienie wkładu własnego uprawnionym wnioskodawcom bezpośrednio przez Fundusz (z pominięciem instytucji organizującej konkursy), jest również w pełni realizowany, choć w ramach innego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III” (obszar E). W ramach tego programu Fundusz udziela promesy zapewniającej współfinansowanie podmiotom wnioskującym o dotacje z innych źródłem finansowania (również w ramach RPO).

Wstępne rozmowy z organizacjami pozarządowymi, których zadaniem jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, wskazują na zainteresowanie programem. Jednak skorzystanie z narzędzi wspierających w ramach Programu „Partnerstwo (…)”, możliwe będzie dzięki partnerskiemu podejściu do podmiotów udzielających pomocy tej grupie osób.

Sprawa zawarcia porozumienia o partnerstwie jest nadal otwarta, dlatego mamy nadzieję, że Województwo Zachodniopomorskie będzie również miało okazję skorzystać z oferty Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z korzyścią dla środowiska osób niepełnosprawnych z terenu województwa.